6.1. Indledning

Kapitlet har følgende hovedinddeling:

6.1.1. Regelgrundlag

Skatteministeriet (nu Finansministeriet) og centralorganisationerne har indgået en aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv., jf. Skm. cirk. 8/12 2021 om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Aftalen kan fraviges og suppleres ved lokal aftale. Det gælder dog ikke reglerne om gennemførelse af tillidsrepræsentantvalget, suppleantens retsstilling, bestemmelserne om afskedigelse og forflyttelse, herunder også reglen om, at tillidsrepræsentanter på nye institutioner først er omfattet af den særlige afskedigelsesbeskyttelse efter 3 måneders ansættelse, reglen om automatisk ophør af midlertidigt tillidsrepræsentanthverv ved geografisk flytning af institutioner samt reglen om særligt opsigelsesvarsel efter hvervets ophør.