6.1. Indledning

Kapitlet har følgende hovedinddeling:

6.1.1. Regelgrundlag

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået en aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv., jf. Fmst. cirk. 30/9 2008 , som ændret ved Fmst. cirk. 6/11 2013 .

Aftalen kan fraviges og suppleres ved lokal aftale. Det gælder dog ikke reglerne om gennemførelse af tillidsrepræsentantvalget, suppleantens retsstilling, bestemmelserne om afskedigelse og forflyttelse samt reglen om særligt opsigelsesvarsel efter hvervets ophør.