7.3.7. Arbejdsmiljøorganisation efter aftalemodellen

De bestemmelser, der er omtalt i afsnit 7.3.3 – 7.3.6 om AMO, kan fraviges, hvis institutionen indgår en lokal aftale herom i henhold til i samarbejdsaftalens § 8.

En aftale om samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan fx omfatte

  • sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg
  • flere arbejdsgivere på samme arbejdsplads
  • flere driftsmæssigt forbundne arbejdspladser.

Læs mere om aftalemodellen i 'Arbejdsmiljø i staten - organisering og samarbejde' og i 'Vejledning om Samarbejdsaftalens § 8 om sammenlægning af samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg'.

Læs mere i At-vejledning F.3.6 om 'Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø'.