7.3.6. Årlige arbejdsmiljødrøftelser

Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med medlemmerne i AMO gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, hvor deltagerne

  • tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år,
  • fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller,
  • vurderer, om det foregående års mål er nået og
  • fastlægger mål for det kommende år.

Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.