7.3.5. Arbejdsmiljøorganisationens størrelse

Arbejdsgiveren fastlægger i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne det nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper i AMO'en ud fra et nærhedsprincip, som betyder, at der til enhver tid skal være det nødvendige antal medlemmer og grupper. Det vil sige nok til, at AMO'en kan løse sine opgaver på en tilfredsstillende måde i forhold til bl.a.:

  • institutionens ledelsesstruktur, størrelse og geografiske forhold.
  • arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art og organisering.