13.1. Indledning

Kapitlet omfatter stillinger klassificeret i lønrammerne 35-42+ i tjenestemændenes lønsystem og stillinger indplaceret i løngruppe 1-4 i henhold til Skm. cirk. 24/11 2021 om kontraktansættelse af chefer i staten (rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten). Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af de to aftaler om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på henholdsvis Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets område, som blev aftalt ved OK18. Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af engangsvederlag (præstationsafhængig løn) til chefer.

Ansættelse som chef kan ske på følgende måder:

  • Som tjenestemand
  • Efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten
  • Efter anden overenskomst (fx akademikeroverenskomsten eller chefaftalerne på selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner)
  • På individuel kontrakt

Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer omfatter alle chefstillinger i lønramme 37-40 (aftalens løngruppe 1-4) i statsinstitutioner med nærmere angivne undtagelser, jf. afsnit 13.4. Stillinger omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer er ikke omfattet af Fmst. cirk. 10/07 2019 om chefløn (cheflønsaftalen). Indplaceringen (klassificeringen) af stillinger i løngruppe 1 og 2 (svarende til lønramme 37 og 38) er decentraliseret til de enkelte ministerier.

Ved ansættelse som tjenestemand eller efter anden overenskomst end rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer og chefaftalerne på selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner gælder cheflønsaftalen, jf. afsnit 13.5.

Chefer ansat på individuel kontrakt, jf. PAV kap. 1 er ikke omfattet af cheflønsaftalen.

Kapitlet indeholder en gennemgang af: