16.2.4.4. Fraværssituationer

En række forskellige fraværssituationer indgår uafkortet i lønancienniteten, herunder

  1. ferie og særlige feriedage
  2. sygdom
  3. barsels- og adoptionsorlov samt omsorgsdage
  4. aftjening af værnepligt og orlov ved udsendelse af forsvaret til tjeneste i udlandet
  5. suspension
  6. pasning af alvorligt syge børn og slægtninge.