16.5. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 32.5.1 Uddrag af Fmst. L 154 7/6 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd (LPL) som senest ændret ved L 262 4/6 1969, § 42, stk. 3.

Henvisninger


Sidst redigeret 01.07.21