16.2.2. Lønsystemet

Lønanciennitetscirkulæret bygger på det lønsystem, der gælder for tjenestemænd. Dette system består af 43 lønrammer, og disse lønrammer omfatter i alt 56 skalatrin.
En lønramme består af et antal løntrin, dvs. 1., 2., 3. osv. Hvert løntrin i lønrammen svarer til ét af de ovennævnte skalatrin.
Som eksempel kan nævnes lønramme 20, der har 4 løntrin, nemlig skalatrin 25, 27, 29 og 31.
De fleste lønrammer overlapper hinanden, idet de har et eller flere fælles skalatrin. Fx svarer 2., 3. og 4. løntrin i lønramme 8 til 1., 2. og 3. løntrin i lønramme 9.
Til og med lønramme 32 består lønrammerne af flere løntrin/skalatrin.
Nedenfor er opstillet en skematisk oversigt over opbygningen af lønrammer i løntrin og skalatrin.

løntrin

 

For hvert af de 56 skalatrin gælder en årsløn (månedsløn), der til og med skalatrin 41 er gradueret efter stedtillægsområder.