9.3.3. Proportionalitetsprincippet

Proportionalitetsprincippet indebærer, at der skal være et rimeligt forhold mellem det passerede og sagens udfald. Fx skal en sanktion over for en ansat stå i et rimeligt forhold til forseelsen. Der gælder således en almindelig formodning for, at forvaltningen ikke skal anvende mere indgribende foranstaltninger, hvis en mindre indgribende er tilstrækkelig.