22.1.5.1. Begreb

Ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse omfatter de situationer, hvor forflyttelsen hverken er omfattet af afsnit 22.1.3.1 eller afsnit 22.1.4.1.

Med ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse sidestilles forflyttelse

  • i tilknytning til en medarbejders tilbagekomst fra tjenestefrihed uden løn,
  • i tilknytning til en ugift medarbejders tilbagekomst efter værnepligtstjeneste, og
  • som disciplinærstraf.