4.8.4.7. Tillidsrepræsentanter

Ledelsens samarbejde med tillidsrepræsentanterne er reguleret i Skm. cirk. 08/12 2021 om tillidsrepræsentanter i staten mv.

 

Der henvises i øvrigt til PAV kap. 6.