4.8.4.7. Tillidsrepræsentanter

Ledelsens samarbejde med tillidsrepræsentanterne er reguleret i Fmst. cirk. 25/3 2019 om aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Der henvises i øvrigt til kapitel 6.