4.8.4.1. Eksklusivaftaler

Eksklusivaftaler er ulovlige. Det betyder, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager eller undlade at ansætte en ansøger, fordi denne ikke er medlem af en forening eller af en bestemt forening.

Dette blev i 2006 fastsat i § 2, stk. 1 i Lbekg.  424 08/05 2006 om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet  (foreningsfrihedsloven) men eksklusivaftaler var i forvejen udelukket på det offentlige område.