4.8.4.6. Samarbejdsudvalg

Samarbejdsaftalen, jf. Skm. cirk. 18/11 2021 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten indeholder regler om nedsættelse af samarbejdsudvalg.

Der henvises i øvrigt til PAV kap. 7.