4.8.3. Ledelsesrettens indhold

Ledelsesretten giver arbejdsgiveren retten til bl.a. at

  • Ansætte netop den arbejdskraft, der ønskes - såvel organiseret som uorganiseret.
  • Give direktiver for arbejdets udførelse.
  • Fastlægge arbejdstiden inden for de eventuelle grænser, der måtte være overenskomstmæssigt fastlagt.
  • Indføre bestemmelser for opholdet på arbejdspladsen.
  • Udforme retningslinjer for medarbejdernes brug af e-post og internet.
  • Indføre eventuelle kontrolforanstaltninger.
  • Afskedige ansatte, når det er rimeligt begrundet i enten den ansattes eller arbejdsgiverens forhold.