4.8.4.4. Arbejdsmiljøloven

En række begrænsninger i arbejdstidens tilrettelæggelse følger af Lbekg. 2062 16/11 2021 om arbejdsmiljø  (arbejdsmiljølovens) bestemmelser om hvileperiode og fridøgn. Der henvises til PAV kap. 19.