16.2.4.4. Fraværssituationer

En række forskellige fraværssituationer indgår uafkortet i lønancienniteten, herunder

  • ferie og særlige feriedage
  • sygdom
  • barsels- og adoptionsorlov samt omsorgsdage
  • aftjening af værnepligt og orlov ved udsendelse af forsvaret til tjeneste i udlandet
  • suspension
  • pasning af alvorligt syge børn og slægtninge.