17.2.1.1. Praktikaftale

Før virksomhedspraktikken i EGU-sporet påbegyndes, skal der være indgået en praktikaftale, som skal være godkendt af kommunen. Praktikaftale indgås på en formular, der er godkendt af undervisningsministeren, og som findes som bilag til bekg. 479 26/4 2019 om forberedende grunduddannelse. I formularen fastsættes vilkår om prøvetid, opsigelse og ophævelse mv.

Kommunen kan kun godkende praktikaftalen, hvis det af praktikaftalen fremgår, at virksomheden er bekendt med muligheden for at oprette en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser.