17.3. IGU-praktikanter

I forbindelse med trepartsforhandlingerne i 2016 er der indgået aftale om arbejdsmarkedsintegration.

Aftalen indebærer indførelse af en 3-årig forsøgsordning med en ny integrationsgrunduddannelse (IGU) for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år. IGU skal forberede målgruppen til at kunne varetage et job på almindelige vilkår eller kunne påbegynde en relevant uddannelse.

Aftalen er implementeret ved L 623 8/6 2016 om integrationsgrunduddannelse , som trådte i kraft den 1. juli 2016.

17.3.1. Anvendelsesområde

IGU-stillinger kan oprettes inden for overenskomstområder, hvor der er indgået aftale om erhvervsgrunduddannelse (EGU), samt på områder, hvor der er mulighed for at tage en erhvervsuddannelse (EUD).

Der er i staten indgået en overenskomst mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om EGU-elever i staten, jf. Fmst. cirk. 8/9 1994 om overenskomst for EGU-elever i staten. Der kan således oprettes IGU-stillinger inden for alle områder, hvor der er indgået overenskomst mellem Finansministeriet eller et ministerium eller institution, Finansministeriet har bemyndiget hertil, og en eller flere centralorganisationer eller medlemsorganisationer tilsluttet disse.

Ordningen vurderes dog især at være relevant for de ikke-faglærte og faglærte områder i staten, herunder på det administrative område.

17.3.2. Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse i en IGU-stilling er 2-årig, hvoraf 20 uger skal være opkvalificering i form af fx danskundervisning og/eller AMU-kurser. Udlændinge- og Integrationsministeriet har udstedt bekg. 1623 15/12 2016 om kravene til indholdet af opkvalificeringen.

Udlændinge i en IGU-stilling aflønnes i praktiktiden i henhold til overenskomst for EGU-elever i staten, hvilket i aktuelt niveau indebærer en timeløn på 47,60 kr. Ansættelsesvilkår i øvrigt følger den relevante overenskomst på området. Dette indebærer bl.a., at der lokalt vil kunne aftales løntillæg efter reglerne i den pågældende overenskomst.

I skoleperioder får den ansatte ikke løn, men er berettiget til en godtgørelse, som efter ansøgning udbetales af den ansattes bopælskommune.

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om ansatte i praktik på integrationsgrunduddannelsen i staten , der beskriver rammerne og vilkårene for IGU-ordningen på statens område.

Generel information om IGU-ordningen, herunder relevante skabeloner til aftaleblanketter m.m., kan findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside om IGU.