17.2.1.2. Beviser

FGU-institutionen udsteder et kompetencebevis til FGU-elever i egu-sporet efter tilfredsstillende gennemførelse af et samlet forløb på minimum 12 uger. Kompetencebeviset dokumenterer opnåede faglige kompetencer og eventuelt dertil knyttede sociale og personlige kompetencer. Det gælder både de kompetencer, hvortil der knytter sig egentlige prøver med centralt fastsatte kompetencemål, og øvrige kompetencer. Kompetencebeviset sammenfatter eventuelt udstedte prøvebeviser fra andre uddannelsesinstitutioner, hvorfra uddannelseselementer er indgået i FGU.

Til elever, som afslutter EGU-sporets højeste niveauer med en fagprøve, udstedes et uddannelsesbevis, som dokumenterer den opnåede kompetence.