21.4.1.1. Tre godtgørelsesformer

Godtgørelsen skal ske på én af følgende måder

  • refusion mod dokumentation
  • udbetaling af time- og dagpenge
  • refusion mod dokumentation samt ydelse af procentgodtgørelse.