21.1.2. Satsreguleringscirkulære

Tjenesterejseaftalen indeholder regelsættet om tjenesterejser, mens satserne udsendes i et særskilt cirkulære, der indeholder de aktuelle satser for transportgodtgørelse, time- og dagpenge, procentgodtgørelse, hoteldispositionsbeløb samt udokumenteret nattillæg.

Satserne reguleres normalt én gang årligt pr. 1. januar. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsender i forbindelse med reguleringer nyt satsreguleringscirkulære med de aktuelle satser, jf. Fmst. cirk. 17/1 2023 om satsregulering pr. 1. januar 2023 for tjenesterejser.