21.1.2. Satsreguleringscirkulære

Tjenesterejseaftalen indeholder regelsættet om tjenesterejser, mens satserne udsendes i et særskilt cirkulære, der indeholder de aktuelle satser for transportgodtgørelse, time- og dagpenge, procentgodtgørelse, hoteldispositionsbeløb samt udokumenteret nattillæg.

Satserne reguleres normalt én gang årligt pr. 1. januar. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsender i forbindelse med reguleringer nyt satsreguleringscirkulære (Skm. Cirk. 12/5 2022 om satsregulering pr. 1. januar 2022 og pr. 1. maj 2022 for tjenesterejser) med de aktuelle satser.