26.2.3.9. Værnepligt og FN-tjeneste mv.

Der henvises til kapitel 28.