26.2.3.9. Værnepligt og FN-tjeneste mv.

Der henvises til PAV kap. 28.