26.2.3.2. Genindtræden i tjenesten

Bekendtgørelsens § 4 indeholder bestemmelser om, hvordan man skal forholde sig, når tjenestemanden vender tilbage til tjenesten, jf. også afsnit 26.2.5.