8.4.4. Uddannelser

§ 2 i Fmst. cirk. 6/3 1990 om tjenestepligt i forbindelse med uddannelse samt § 2 i Fmst. cirk. 1/7 1988 om tjenestepligt i forbindelse med uddannelse indeholder en afgrænsning af de uddannelser, som tjenestepligten kan omfatte.