8.4.4. Uddannelser

Aftalerne om tjenestepligt indeholder i § 2 en afgrænsning af de uddannelser, som tjenestepligten kan omfatte.