8.4.3. Personkredsen

Aftalen om tjenestepligt på tjenestemandsområdet omfatter alle ansatte, der er omfattet af hovedaftalen i henhold til TL § 49, dvs. såvel tjenestemænd som tjenestemandslignende ansatte.

Undtaget fra aftalerne er personel omfattet af Forsvarsministeriets Lbekg. 667 20/6 2006 om forsvarets personel samt personel omfattet af Forsvarsministeriets Lbekg. 198 9/2 2007 om hjemmeværnet.