8.4.7. Tjenestepligtserklæring

Ansættelsesmyndigheden skal sørge for, at en ansat, der er indforstået med at gennemgå en uddannelse med tilknyttet tjenestepligt, underskriver en tjenestepligtserklæring, inden uddannelsen påbegyndes.

En sådan erklæring skal indeholde oplysninger om:

  • Hvilken uddannelse tjenestepligten vedrører,
  • varigheden af tjenestepligten,
  • hvornår tjenestepligten begynder eller slutter,
  • hvordan der forholdes ved eventuel afbrydelse af uddannelsen og/eller tjenesten og
  • hvilke beløb, inkl. løn, den ansatte er forpligtet til at tilbagebetale, hvis tjenestepligten ikke opfyldes.