8.2. Støttemuligheder

Der er mulighed for at opnå økonomisk støtte til kompetenceudvikling, herunder efter- og videreuddannelse, ad to veje:

  • Overenskomstaftalte rammer for kompetenceudvikling.
  • Generelle arbejdsmarkedsregler.

8.2.1. Overenskomstaftalte rammer for kompetenceudvikling

I overenskomstperioden 1. april 2018 - 31. marts 2021 er det muligt at opnå økonomisk støtte til kompetenceudvikling fra den statslige kompetencefond, jf. afsnit 8.2.1.1 . Den økonomiske støtte er målrettet ansatte inden for CFU's og Akademikernes forhandlingsområder.

 

8.2.1.1. Aftale om Den Statslige Kompetencefond

Ved OK18 er det aftalt at Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) og den tidligere kompetencefond lægges sammen til den nye statslige kompetencefond.
Den Statslige Kompetencefond støtter individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. Organiseringen af Den Statslige Kompetencefond er ikke endeligt fastlagt, hvorfor der ikke kan gives nærmere detaljer om ansøgningskriterier eller søges om støtte endnu. Det vil blive annonceret på Kompetencesekretariatets hjemmeside, når der åbnes for at indsende ansøgninger. Kompetencesekretariatets hjemmeside findes på www.kompetenceudvikling.dk .

8.2.1.2. Den tidligere kompetencefond

Den tidligere kompetencefond blev ved OK18 sammenlagt med Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) til Den Statslige Kompetencefond, jf. 8.2.1.1 . Der uddeles derfor ikke længere midler fra den tidligere Kompetencefond

8.2.1.3. FUSA

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) blev ved OK18 sammenlagt med den tidligere kompetencefond til Den Statslige Kompetencefond, jf. 8.2.1.1. Der kan derfor ikke længere søges om støtte i FUSA.

Kompetencesekretariatet varetager stadig rådgivning og vejledning af eksisterende FUSA-projekter. Nærmere information om rådgivning og vejledning af eksisterende FUSA-projekter findes på www.kompetenceudvikling.dk .

8.2.2. Generelle arbejdsmarkedsregler

Statsansatte kan få støtte til visse typer af voksen- og efteruddannelse i et af to systemer: