8.2. Støttemuligheder

Der er mulighed for at opnå økonomisk støtte til kompetenceudvikling, herunder efter- og videreuddannelse, ad to veje:

  • Overenskomstaftalte rammer for kompetenceudvikling.
  • Generelle arbejdsmarkedsregler.

8.2.1. Overenskomstaftalte rammer for kompetenceudvikling

I overenskomstperioden 1. april 2021 - 31. marts 2024 er det muligt at opnå økonomisk støtte til kompetenceudvikling fra Den Statslige Kompetencefond, jf. afsnit 8.2.1.1. Den økonomiske støtte er målrettet ansatte inden for CFU's og Akademikernes forhandlingsområder. Den tidligere kompetencefond og FUSA er under afvikling, og der er ikke længere søgemuligheder dér.

 

8.2.1.1. Aftale om Den Statslige Kompetencefond

Ved OK21 har parterne videreført Aftalen om Den Statslige Kompetencefond. Den Statslige Kompetencefond støtter individuel kompetencegivende kompetenceudvikling, Fmst. 11/12 2019 om aftale om Den Statslige Kompetencefond. Procedurer og frister for ansøgning er annonceret på Kompetencesekretariatets hjemmeside.

Den Statslige Kompetencefond blev etableret ved OK18. Her blev det aftalt, at Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) og den tidligere kompetencefond skulle afvikles.

8.2.1.2. Den tidligere kompetencefond

Den tidligere kompetencefond blev ved OK18 sammenlagt med Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) til Den Statslige Kompetencefond, jf. afsnit 8.2.1.1. Der uddeles derfor ikke længere midler fra den tidligere kompetencefond. Der er dog enkelte uafsluttede projekter fra den tidligere fond.

8.2.1.3. FUSA

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) blev ved OK18 sammenlagt med den tidligere kompetencefond til Den Statslige Kompetencefond, jf. afsnit 8.2.1.1. Der kan derfor ikke længere søges om støtte i FUSA.

Kompetencesekretariatet varetager stadig rådgivning og vejledning af eksisterende FUSA-projekter. Nærmere information om rådgivning og vejledning af eksisterende FUSA-projekter findes på Kompetencesekretariatets hjemmeside.

8.2.2. Generelle arbejdsmarkedsregler

Statsansatte kan få støtte til visse typer af voksen- og efteruddannelse i et af to systemer: