8.2. Støttemuligheder

Der er mulighed for at opnå økonomisk støtte til kompetenceudvikling, herunder efter- og videreuddannelse, ad to veje:

  • Overenskomstaftalte rammer for kompetenceudvikling.
  • Generelle arbejdsmarkedsregler.

8.2.1. Overenskomstaftalte rammer for kompetenceudvikling

8.2.1.1. Aftale om Den Statslige Kompetencefond

I overenskomstperioden 1. april 2021 - 31. marts 2024 er det muligt at opnå økonomisk støtte til kompetenceudvikling fra Den Statslige Kompetencefond. Den Statslige Kompetencefond støtter individuel kompetencegivende kompetenceudvikling, jf. Skm. cirk. 18/10 2021 om aftale om Den Statslige Kompetencefond. Procedurer og frister for ansøgning er annonceret på Kompetencesekretariatets hjemmeside. Den økonomiske støtte er målrettet ansatte inden for CFU's og Akademikernes forhandlingsområder.

Den tidligere kompetencefond og Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) er under afvikling, og der er ikke længere søgemuligheder dér. Nærmere information om rådgivning og vejledning af eksisterende FUSA-projekter findes på Kompetencesekretariatets hjemmeside.

8.2.2. Generelle arbejdsmarkedsregler

Statsansatte kan få støtte til visse typer af voksen- og efteruddannelse i et af to systemer: