18.3.3.1. Målgruppe

Ordningen omfatter:

  • Revalidender
  • Førtidspensionister
  • Uddannede handicappede uden job to år efter endt uddannelse