18.3.5. Løntilskud og assistance til handicappede medarbejdere

Der kan ydes løntilskud i op til et år ved ansættelse af nyuddannede personer, der på grund af handicap har vanskeligt ved at opnå ordinær beskæftigelse. Ansættelsen skal være påbegyndt senest to år efter afsluttet uddannelse. Løntilskuddet fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Efter Lbekg. 108 03/02 2020 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan personer med handicap desuden søge personlig assistance til udøvelsen af et erhverv. Tilskud ydes til aflønning mv. af en personlig assistent, der skal ansættes i virksomheden. Den personlige assistent skal bistå den handicappede person med de praktiske arbejdsfunktioner, som den pågældende på grund af handicappet ikke selv kan udføre.