18.3.3.4. Ansættelse af uddannede handicappede

Ved ansættelse af personer med handicap, der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse i op til 2 år efter uddannelsens afslutning, skal løn- og ansættelsesvilkår være overenskomstmæssige eller svare til de løn- og ansættelsesvilkår, der sædvanligt gælder for tilsvarende arbejde.

Ansættelsesmyndigheden får et tilskud, der fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.