18.3.2.1. Målgruppe

Ordningen omfatter:

  • Ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere
  • Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  • Modtagere af uddannelseshjælp