1.1.1. Tjenestemænd

tjenestemandsområdet følger det af bestemmelserne i tjenestemandsloven , at løn- og andre ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale mellem ministeren for offentlig innovation og tjenestemændenes centralorganisationer.