1.1.1. Tjenestemænd

På tjenestemandsområdet følger det af bestemmelserne i tjenestemandsloven, at løn- og andre ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale mellem skatteministeren og tjenestemændenes centralorganisationer.