1.1.1. Tjenestemænd

På tjenestemandsområdet følger det af bestemmelserne i Lbekg. 51118/05 2017 om tjenestemænd (tjenestemandsloven), at løn- og andre ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale mellem skatteministeren og tjenestemændenes centralorganisationer.