1.4. Bemyndigelse

Ministeren for offentlig innovation kan bemyndige en anden minister til at føre forhandlinger om indgåelse af overenskomst, aftale eller anden kollektiv lønordning mv.

Endvidere kan ministeren for offentlig innovation bemyndige en anden minister til at indgå overenskomst eller aftale samt til at fastsætte eller godkende andre kollektive løn- og ansættelsesvilkår.

Bemyndigelser gives i praksis ved brev fra Moderniseringsstyrelsen til det pågældende ministerium mv. Brevet indeholder retningslinjer for bemyndigelsens anvendelse. Normalt gives bemyndigelserne fra gang til gang i forbindelse med de enkelte overenskomst- og aftalefornyelser.

På tjenestemandsområdet er der fastlagt nærmere regler om aftaleindgåelse mv. i hovedaftalen med tjenestemændenes centralorganisationer . Der er i 1970 udsendt en supplerende vejledning for ministerier og institutioner om forhandling og aftaler på tjenestemandsområdet .