1.1.3. Ansatte i Grønland

Tjenestemænd er omfattet af reglerne i den særlige tjenestemandslovgivning for statens tjenestemænd i Grønland. Pr. 1. januar 1989 overtog Finansministeriet den centrale kompetence vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår for disse tjenestemænd.

Tilsvarende overtog Finansministeriet kompetencen i relation til overenskomster og regulativer mv. for statsansat personale i Grønland.

Kompetencen vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd samt for statsansat personale i Grønland blev pr. 27. juni 2019 overført fra Finansministeriet til Skatteministeriet.