1.6.1. Statens lønnings- og pensionsvæsens ressortmæssige tilhørsforhold

Indtil 15. juli 1965: Finansministeriet.
Fra 15. juli 1965: Økonomiministeriet
Fra 28. februar 1968: Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsen.
Fra 11. oktober 1971: Økonomi- og Budgetministeriet.
Fra 27. september 1973: Budgetministeriet.
Fra 19. december 1973: Finansministeriet.
Fra 28. november 2016: Finansministeriet, Ministeren for offentlig innovation
Fra 27. juni 2019: Skatteministeriet.