1.6.1. Statens lønnings- og pensionsvæsens ressortmæssige tilhørsforhold

Indtil 15. juli 1965:

Finansministeriet.

Fra 15. juli 1965:

Økonomiministeriet

Fra 28. februar 1968:

Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsen.

Fra 11. oktober 1971:

Økonomi- og Budgetministeriet.

Fra 27. september 1973:

Budgetministeriet.

Fra 19. december 1973:

Finansministeriet.

Fra 28. november 2016:

Finansministeriet, Ministeren for offentlig innovation

Fra 27. juni 2019:

Skatteministeriet.

Fra 15. december 2022:

Finansministeriet