19.2.1. Regelgrundlag

De generelle arbejdstidsforhold for statens tjenestemænd er reguleret ved aftale mellem Skatteministeriet og centralorganisationerne, jf. Skm. cirk. 2/12 2019.

Arbejdstidsaftalen suppleres af aftale 18/7 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, der implementerer EU’s arbejdstidsdirektiv, jf. Fmst. cirk. 18/7 2003. Aftalen er medtaget som bilag til arbejdstidsaftalen.

Arbejdstidsaftalen følges desuden på størstedelen af overenskomstområdet, jf. afsnit 19.3.1.

OAO-S-fællesoverenskomsten er det således fastsat, at statens arbejdstidsaftale finder anvendelse, medmindre andet fremgår af den enkelte organisationsaftale.

På det øvrige overenskomstområde følges arbejdstidsaftalen, i det omfang det fremgår af den enkelte organisationsaftale eller overenskomst.