19.2.1. Regelgrundlag

De generelle arbejdstidsforhold for statens tjenestemænd er reguleret ved aftale mellem Skatteministeriet (nu Finansministeriet) og centralorganisationerne, jf. Skm. cirk. 5/7 2021 om Statens arbejdstidsaftale (arbejdstidsaftalen).

Arbejdstidsaftalen suppleres af aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, der implementerer EU’s arbejdstidsdirektiv, jf. Skm. cirk. 5/7 2021 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Aftalen er medtaget som bilag til arbejdstidsaftalen.

Arbejdstidsaftalen følges desuden på størstedelen af overenskomstområdet, jf. afsnit 19.3.1.

Skm. cirk. 30/3 2022 om fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) er det således fastsat, at statens arbejdstidsaftale finder anvendelse, medmindre andet fremgår af den enkelte organisationsaftale.

På det øvrige overenskomstområde følges arbejdstidsaftalen, i det omfang det fremgår af den enkelte organisationsaftale eller overenskomst.