19.9.1. Eksempler på godtgørelse for arbejde uden for almindelig dagarbejdstid

En ansat med almindelig dagarbejdstid og ret til overarbejdsgodtgørelse, der normalt har fri kl. 16, arbejder til kl. 20.

 

 

§ 13
Ulempetillæg

Fuldtidsansat
Fuldtidsnormen overskrides med 4 timer, idet der ikke er givet tilsvarende frihed inden for normperioden

§ 8, stk. 1:
4 timers afspadsering + 50 pct.=
6 timers afspadsering
eller
4 x timeløn + 50 pct. =
6 timelønninger
eller
en tilsvarende kombination af afspadsering og betaling

Tillæg for tiden
fra kl. 17 til kl. 20 =
3 x 25 pct. af timelønnen

Fuldtidsansat
Fuldtidsnormen overskrides ikke, idet der er givet tilsvarende frihed (4 timer) inden for normperioden

Ingen overarbejdsgodtgørelse

Tillæg for tiden
fra kl. 17 til kl. 20 =
3 x 25 pct. af timelønnen

Deltidsansat
Der er ikke givet tilsvarende frihed inden for normperioden, og arbejdstiden overstiger ikke fuldtidsnormen

§ 8, stk. 2:
4 timers afspadsering
eller
4 x timeløn

Tillæg for tiden
fra kl. 17 til kl. 20 =
3 x 25 pct. af timelønnen

Deltidsansat
Der er givet tilsvarende frihed (4 timer) inden for normperioden

Ingen overarbejdsgodtgørelse

Tillæg for tiden
fra kl. 17 til kl. 20 =
3 x 25 pct. af timelønnen

 

Beregning af godtgørelse for arbejde i weekenden

En ansat med almindelig dagarbejdstid arbejder lørdag fra kl. 10 til kl. 14.

 

 

§ 14
Weekendgodtgørelse

Fuldtidsansat
- ekstravagt

Tillæg for tiden
fra kl. 10 til kl. 14 =
4 x 25 pct. af timelønnen

4 timers afspadsering + 50 pct. = 6 timers afspadsering
eller
4 x timeløn + 50 pct.=
6 timelønninger
eller
en tilsvarende kombination af afspadsering og betaling

Fuldtidsansat
- omlægning
Der er givet tilsvarende frihed (4 timer) mandag i samme uge

Tillæg for tiden
fra kl. 10 til kl. 14 =
4 x 25 pct. af timelønnen

50 pct. af 4 timer =
2 timers afspadsering
eller
50 pct. af 4 timelønninger =
2 timelønninger

Deltidsansat
- ekstravagt

Tillæg for tiden
fra kl. 10 til kl. 14 =
4 x 25 pct. af timelønnen (uanset om fuldtidsnormen er opfyldt eller ej)

(uanset er fuldtidsnormen er opfyldt eller ej)                                                                          4 timers afspadsering + 50 pct. = 6 timers afspadsering
eller
4 x timeløn + 50 pct.=
6 timelønninger
eller
en tilsvarende kombination af afspadsering og betaling

Deltidsansat
- omlægning
Der er givet tilsvarende frihed (4 timer) mandag i samme uge

Tillæg for tiden
fra kl. 10 til kl. 14 =
4 x 25 pct. af timelønnen (uanset om fuldtidsnormen er opfyldt eller ej)

(uanset om fuldtidsnormen er opfyldt eller ej)         50 pct. af 4 timer =
2 timers afspadsering
eller
50 pct. af 4 timelønninger =
2 timelønninger


Sidst redigeret 20.12.18