15.5.5. Mobilitetstillæg

For ansatte på nyt lønsystem, der er omfattet af jobrotation, jobbytte og mobilitetetsordning, kan der lokalt indgås aftale om et kvalifikationstillæg. Ved evt. fastlæggelse af tillæggets størrelse og form bør den relevante ordnings formål og karakter inddrages. Det bør endvidere overvejes, i hvilket omfang der er behov for at sikre, at tillægget kan virke incitamentsskabende i forhold til medarbejderens aktive deltagelse i ordningen.