15.5.5. Mobilitetstillæg

For ansatte på nyt lønsystem, der er omfattet af en af ordningerne, skal der lokalt indgås aftale om et kvalifikationstillæg. Ved fastlæggelse af tillæggets størrelse og form bør den relevante ordnings formål og karakter inddrages. Det bør endvidere overvejes, i hvilket omfang der er behov for at sikre, at tillægget kan virke incitamentsskabende i forhold til medarbejderens aktive deltagelse i ordningen.

For ansatte, som deltager i jobbytte/jobrotation, kan der lokalt indgås aftale om et kvalifikationstillæg. Det er således ikke længere et "skal"-tillæg.