15.8.2. Jobklausuler

Efter L 1565 15/12 2015 om ansættelsesklausuler er det som udgangspunkt ikke længere muligt at indgå aftaler om jobklausuler. Dog er det fortsat muligt – under visse betingelser – at indgå aftaler om jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, herunder i forbindelse med forhandlinger herom.

Aftaler om jobklausuler, som er indgået inden 1. januar 2016, kunne efter loven opretholdes indtil den 1. januar 2021.

Statslige arbejdsgivere kan ikke indgå aftaler, der vil være i strid med den forvaltningsretlige grundsætning om, at ledige stillinger i det offentlige skal besættes med den ansøger, der efter en samlet vurdering er bedst kvalificeret til stillingen.

Det er endvidere Finansministeriets opfattelse, at arbejdsmarkedspolitiske og personalepolitiske hensyn afgørende taler imod, at statslige arbejdsgivere indgår aftaler, der hindrer eller begrænser statsansattes muligheder for at opnå anden ansættelse.