31.10.2. Fmst. brev af 1/9 1998 om lønbegrebet ved beregning af ydelser efter funktionærlovens (FUL) § 2a, § 2b og § 8

Fmst. brev 1/9 1998 om lønbegrebet ved beregning af ydelser efter funktionærlovens (FUL) § 2a, § 2b og § 8.