13.6. Topcheftillæg

Til visse chefstillinger i lønramme 38 og derover er der aftalt et topcheftillæg. Det drejer sig om bl.a. departementschefer, direktører for større styrelser og afdelingschefer i departementer, der endnu ikke er overgået til ansættelse efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer. Dvs. chefer ansat efter rammeaftalen kan ikke få topcheftillæg.

Topcheftillæg har normalt følgende størrelser:

Niveau 31. marts 2012

  • Stillinger i lønramme 38                    127.100 kr.
  • Stillinger i lønramme 39                    146.300 kr.
  • Stillinger i lønramme 40                    163.600 kr.
  • Stillinger i lønramme 41                    180.500 kr.
  • Stillinger i lønramme 42                    193.100 kr.
  • Stillinger i lønramme 42+                  193.100 kr.

Chefer, der har topcheftillæg, kan ikke få merarbejdshonorering eller godtgørelse for mistede fridage. Da såvel nye topcheftillæg som forhøjelse af eksisterende topcheftillæg ydes inden for de centrale puljemidler, kan aftale herom kun indgås mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og den relevante centralorganisation.

Der indbetales pensionsbidrag af topcheftillæg til stillinger inden for Akademikernes og CO10's forhandlingsområder.

Det samlede pensionsbidrag udgør 16,8 pct. Egetbidraget udgør 1/3 heraf. For departementschefer og præsidenten for Højesteret udgør pensionsbidraget dog 18 pct.

Pensionsbidrag indbetales til en pensionsordning i den relevante pensionskasse/pensionsordning efter bestemmelserne i cheflønsaftalen.