6.6.1.1. Personkredsen

De særlige regler om afskedigelse og forflyttelse i aftalen omfatter (fælles)tillidsrepræsentanter og suppleanter for (fælles)tillidsrepræsentanter.

Derudover kan der i lovgivning mv. være givet andre samme beskyttelse, fx

  • medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
  • medlemmer (medarbejderrepræsentanter) af SU
  • suppleanter for medlemmer (medarbejderrepræsentanter) af SU
  • arbejdsmiljørepræsentanter

    Det forlængede opsigelsesvarsel efter hvervets ophør, jf. afsnit 6.8 , gælder alene for overenskomstansatte tillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentantsuppleanter.

    Inden ledelsen begærer forhandling om afskedigelse af en person med tillidsrepræsentantbeskyttelse, der ikke er tillidsrepræsentant, skal den desuden orientere tillidsrepræsentanten.