24.2.5. Tidlig opfølgning ("fast-track-ordning")

Med sygedagpengereformen er der fra 2015 indført en ny opfølgningsmodel med indbygget mulighed for at bruge en fast-track-ordning. Fast-track-ordningen giver både arbejdsgivere og sygemeldte ansatte mulighed for at anmode kommunen om at iværksætte en ekstraordinær tidlig opfølgning (forudsat, at den ansatte ønsker dette), når sygeforløbet ventes at vare længere end 8 uger regnet fra første fraværsdag, og der dermed er risiko for et længerevarende sygdomsforløb.

Forventer en arbejdsgiver, at en sygemeldt ansat ikke vil blive fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger regnet fra første fraværsdag, kan arbejdsgiveren således inden for de første 5 uger af fraværet anmode kommunen om at iværksætte en tidlig opfølgning, jf. sygedagpengelovens § 7 c.

Anmodningen om tidlig opfølgning skal ske via Nemrefusion, og arbejdsgiver kan samtidig anmelde fraværet til kommunen. Arbejdsgiveren kan dog vente med at anmelde fraværet til senest 5 uger efter første fraværsdag. Se i den forbindelse også afsnit 24.3.4.

I henhold til sygedagpengelovens § 13 b, stk. 2, skal kommunen afholde den første opfølgningssamtale med en sygemeldt ansat senest 2 uger, efter at arbejdsgiveren (eller den ansatte) har anmodet kommunen herom.

Dette udgangspunkt fraviges imidlertid, hvis den ansatte ikke ønsker en tidlig opfølgning. Kommunen afholder i så fald den første opfølgningssamtale senest inden udgangen af 8 uger regnet fra første fraværsdag.

Fast track-ordningen understøttes af reglerne i sygedagpengelovens kapitel 3 og 4 i  bekg. 473 20/03 2021 om opfølgning i sygedagpengesager, hvor ordningen er beskrevet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en pjece om fast-track ordningen, både til arbejdsgiver og til sygemeldte.