24.7. Notering af sygedage

Fmst. cirk. 16/9 1994 om sygedaglister blev ophævet i 2011. Ansættelsesmyndigheden skal fortsat sikre fornøden dokumentation for sygefravær til brug for eventuelle afskedssager mv.

24.7.1. Sygefraværsstatistik

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udarbejder en sygefraværsstatistik, som offentliggøres én gang om året på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside

Statistikken er baseret på tal fra Statens – BI-ISOLA, hvor arbejdsgivere i staten kan sammenligne sygefraværet i egen institution med sygefraværet i andre statslige institutioner. ISOLA giver desuden mulighed for at se fraværsoplysninger på individniveau for egne ansatte. Sygefraværsanalyser i ISOLA opdateres kvartalsvis på baggrund af institutionernes indberetninger.

Indberetningen til sygefraværsstatistikken skal suppleres med oplysninger om delvis sygemelding i form af nedsat tid eller fritagelse for visse arbejdsopgaver, jf. Fmst. cirk. 25/9 2018 om indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage.

24.7.2. Sygdomspolitik

Ledelsesmæssigt fokus og en klar politik for sygefravær er vigtige forudsætninger for at nedbringe eller fastholde et lavt sygefravær. På Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside findes inspiration til, hvordan en sygefraværspolitik kan udformes, og hvordan institutionen kan arbejde med at nedbringe sygefravær. Endvidere har samarbejdssekretariatet udarbejdet vejledningen "Sygefravær - en fælles udfordring".

 

24.7.2.1. Økonomisk støtte til ansattes behandling af misbrugsproblemer mv.

Der er bevillingsmæssig hjemmel til, at statslige arbejdsgivere kan yde økonomisk støtte til behandling af en ansats misbrugsproblemer mv. (fx alkoholisme). Økonomisk støtte kan ydes som tilskud og som et lån. Ydes økonomisk støtte som et tilskud, kan dette være skattepligtigt for den ansatte.