33.3.3. Pensionsvilkår

Pensionsvilkårene er ikke aftalestof, men Finansministeriet kan i de konkrete tilfælde bestemme, at en tjenestemand, for hvem der indgås en retræteaftale i henhold til aftale 26/3 1987 , bevarer retten til at få pension beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn, jf. TPL § 5, stk. 2.