33.3.3. Pensionsvilkår

Pensionsvilkårene er ikke aftalestof, men Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kan i de konkrete tilfælde bestemme, at en tjenestemand, for hvem der indgås en retræteaftale i henhold til aftale 26/3 1987, bevarer retten til at få pension beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn, jf. Lbekg. 510 18/05 2017 om tjenestemandspension (tjenestemandspensionsloven) § 5, stk. 2.