33.1. Indledning

Fastholdelse af seniorer er et centralt indsatsområde for statens arbejdspladser. Indsatsen for at udvikle og fastholde seniorer skal derfor fremgå af den lokale personalepolitik, og ældre medarbejdere skal i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen have tilbud om en seniorsamtale.

Formålet er at sikre, at ældre medarbejdere kan blive ved med at være en aktiv, kvalificeret, fleksibel og efterspurgt arbejdskraft.

Seniorer er forskellige. Det vil derfor ofte være uhensigtsmæssigt at formulere en særskilt politik for arbejdspladsens seniorer. Arbejdspladsens indsats for at fastholde seniorer bør i stedet være en integreret del af en fleksibel personalepolitik, der gør det muligt at tage hensyn til såvel arbejdspladsens behov som den enkelte seniormedarbejders ønsker og behov.

Et udviklende og meningsfyldt arbejde og et fortsat fokus på kompetenceudvikling vil ofte være centrale elementer, når seniorer skal fastholdes.

Mulighederne i aftalen om seniorordninger, jf. afsnit 33.2, kan være et andet element i arbejdspladsens personalepolitik.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 har parterne aftalt, at aftalen om senior- og fratrædelsesordninger skal opdeles i to separate aftaler om henholdsvis seniorordninger og frivillig fratræden. Der er ikke lagt op til indholdsmæssige ændringer i aftalerne i forhold til den gældende aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 har parterne aftalt, at medarbejdere, der er fyldt 60 år, i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal have tilbud om at drøfte seniorperspektiver. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv både på kort og længere sigt.

Parterne har også aftalt, at aldersgrænsen på 55 år for etablering af retræteordninger, jf. afsnit 33.2.3, forhøjes til 58 år. Ændringen af aldersgrænsen fra 55 til 58 år gælder kun for lokale aftaler om retræteordninger, der indgås efter udsendelse af cirkulære om aftale om seniorordninger, jf. Skm. cirk. 21/12 2021 om aftale om seniorordninger. For aftaler om retræteordninger, der er indgået før udsendelse af cirkulære om aftale om seniorordninger gælder således fortsat den hidtidige aldersgrænse på 55 år, jf. Fmst. cirk. 29/8 2011 om aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Endelig blev parterne enige om etablere en seniorbonusordning, der betyder, at medarbejdere fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år, har ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af den sædvanlige årsløn. Seniorbonusordningen træder i kraft den 1. april 2022, jf. Skm. cirk. 20/12 2021 om seniorbonus.