33.3.4. Bevillingsforhold

Udgifterne til retræteordninger i henhold til aftale 26/3 1987 afholdes af vedkommende ministerium inden for gældende bevillinger; jf. Bilag 33.5.1 .

Til ordningen med retrætestillinger i henhold til aftale 26/3 1987 er der knyttet en pulje med et antal stillinger i lønramme 37 og derover. Puljen administreres af Finansministeriets departement. For den enkelte ansatte har det ingen betydning for løn- og pensionsvilkårene, om retrætestillingen er etableret på grundlag af en eksisterende stilling eller kommer fra retrætestillingspuljen.