25.1. Regelgrundlag

De generelle regler om statsansattes rettigheder i forbindelse med graviditet, barsel og adoption er fastsat i barselsloven med ændringerne med tilhørende bekendtgørelse, i funktionærloven, i Skm. cirk. 18/5 2021 om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen) samt i Skm. cirk. 30/6 2022 om administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (administrationsgrundlag).

Barselsaftalen og administrationsgrundlaget supplerer lovgivningens regler om ret til fravær og dagpenge med regler om ret til løn, pension, omsorgsdage mv.

Aftalen og administrationsgrundlaget omfatter såvel tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte som overenskomstansatte omfattet af CFU's forhandlingsret.

Ansatte, der er ansat i henhold til aftaler/overenskomster uden for CFU-området eller i henhold til bekendtgørelser, regulativer e.l., kan via henvisning til aftalen og administrationsgrundlaget eller selvstændige bestemmelser have tilsvarende rettigheder. Herudover kan der findes særlige regler i de enkelte aftaler/overenskomster.