25.1. Regelgrundlag

De generelle regler om statsansattes rettigheder i forbindelse med graviditet, barsel og adoption er fastsat i Lbekg. 1391 30/9 2020 om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) med ændringer og tilhørende bekendtgørelse, i Lbekg. 1002 24/08 2017 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven), i Skm. cirk. 18/5 2021 om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen) samt i Skm. cirk. 30/6 2022 om administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (administrationsgrundlag).

Barselsaftalen og administrationsgrundlaget supplerer lovgivningens regler om ret til fravær og dagpenge med regler om ret til løn, pension, omsorgsdage mv.

Aftalen og administrationsgrundlaget omfatter såvel tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte som overenskomstansatte omfattet af CFU's forhandlingsret.

Ansatte, der er ansat i henhold til aftaler/overenskomster uden for CFU-området eller i henhold til bekendtgørelser, regulativer e.l., kan via henvisning til aftalen og administrationsgrundlaget eller selvstændige bestemmelser have tilsvarende rettigheder. Herudover kan der findes særlige regler i de enkelte aftaler/overenskomster.