25.2. Barselsvejledningen mv.

Moderniseringsstyrelsen har i fællesskab med CFU udarbejdet en barselsvejledning, der gennemgår det samlede regelgrundlag.

Til brug for institutionernes administration af og løbende rådgivning om barselsreglerne er der i fællesskab med CFU udarbejdet forslag til orienteringsbreve, varslingsbreve og erklæringer i forbindelse med lønnet orlov, som kan udleveres til ansatte omfattet af barselsaftalen i forbindelse med en forestående barsels- eller adoptionsorlov.

Materialet findes på www.medst.dk sammen med andet informationsmateriale.

Barselsvejledningen er ikke opdateret siden 2012, og i den forbindelse henledes opmærksomheden på, at Finansministeriet og CFU i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalte en ekstra uges "øremærket" lønret til faderen/medmoderen, der således har ret til løn i 7 af de 32 ugers forældreorlov. Tilsvarende gælder for adoptanter. Ændringen har virkning for forældre til børn, der fødes/modtages den 1. april 2015 eller senere.