25.4. Barselsfonden

Institutioner, der er omfattet af Barselsfondens anvendelsesområde, jf. bekg. 2271 29/12 2020 om barselsfonden, kan få refunderet en del af barselshavendes løn efter fast takst under dennes lønnede orlov i forbindelse med fødsel og adoption.