25.3. Barselsfonden

Institutioner, der er omfattet af Barselsfondens anvendelsesområde, jf. bekendtgørelse om barselsfonden, kan få refunderet en del af barselshavendes løn efter fast takst under dennes lønnede orlov i forbindelse med fødsel og adoption.